Privacyverklaring

Wie zijn we en hoe kan je contact opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kan je op elk moment contact met ons opnemen:

Atargatis – natuurlijk voor dieren
Pansersdijk 5
3234 LB Tinte
Nederland
+31 6 44162606
dieren@atargatis.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Atargatis legt je persoonsgegevens vast doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij vastleggen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, apparaat type, IP-adres en locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens onze dienstverlening

Atargatis verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Op grond waarvan verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw gegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens

Atargatis verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten te kunnen leveren en uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Atargatis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Atargatis gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor marketing doeleinden.

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Delen met derden

Atargatis deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atargatis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Deze derden zijn:

 • Google Analytics om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 • Dropbox voor het bewaren van onze documenten;
 • Social media platformen voor onze marketing (Facebook, Twitter);

Geautomatiseerde besluitvorming

Atargatis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, d.w.z. besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atargatis) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Atargatis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • factuurgegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn),
 • overige persoonsgegevens worden 5 jaar na het laatste contact verwijderd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Atargatis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, welke worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies en geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atargatis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dieren@atargatis.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

Atargatis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via dieren@atargatis.nl

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren je daarom deze pagina af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.