Natuurlijke meststoffen voor de paardenwei

Natuurlijke meststoffen helpen je om je paard of pony een gezonde, natuurlijke wei te bieden. Grassoorten die op de behoefte van deze diersoort zijn afgestemd maken je duurzame wei compleet.
Natuurlijk, duurzaam weidebeheer richt zich op bodemverbetering: het zorgen voor een toename van de biologische activiteit en humusopbouw in de bodem, wat zal leiden tot duurzame bodemvruchtbaarheid. Ingezaaid of doorgezaaid met geschikte (biologische) grassen en eventueel bloemen/kruiden, zorg je voor een wei die bijdraagt aan de gezondheid van je dier.

Je paardenwei gezond m.b.v. natuurlijke meststoffen: welke stappen kan je nemen?

  • Stop met directe (stikstof-) bemesting, dus geen kunstmest of drijfmest gebruiken.
  • Vertraag de grasgroei i.p.v. deze op te jagen, laat het gras rijpen om tot een evenwichtige, gezonde samenstelling te komen.
  • Voer jaarlijks organische stof aan, zelf gecomposteerde paardenmest bijvoorbeeld; is dat lastig, dan is goede (biologische) compost een goed alternatief. Aanvulling van organische stof gebeurt ook “automatisch” door het gras lang te laten groeien, want het daardoor ontstane uitgebreide wortelstelsel sterft deels af na het maaien of kort afgrazen.
  • Vul daarnaast metalen- en mineralen-sporenelementen aan. Maak hierbij gebruik van meststoffen die de reeds aanwezige balans in het bodemmilieu niet verstoren, bijvoorbeeld lava, kleimineralen, zeeschelpenkalk en/of Keltisch zeezout, zie hieronder.
  • Ondersteun de bodem micro-biologisch om de natuurlijke meststoffen goed op te kunnen nemen, gebruik hiervoor bijvoorbeeld Multi-Task, zie hieronder.
  • Stimuleer de bio-diversiteit door wat spontaan opkomt, waar mogelijk, te accepteren als onderdeel van een herstelproces naar een biologisch evenwicht in de bodem.
  • Zaai de weide door met diverse biologische grassoorten en kruiden en bloemen en laat deze ook tot bloei komen (hierbij bepaalt de bodem uiteindelijk wat blijft, komt en gaat gedurende de jaren en seizoenen).

Natuurlijke meststoffen voor een gezonde paardenwei
Uiteindelijk bereik je met deze duurzame vorm van weidebeheer een afname aan input, onderhoud, zorgen en kosten en produceer je echt gezond voedsel voor je dieren. Het komt erop neer dat je oorspronkelijke, oude landbouwkennis toepast, gecombineerd met de inzichten van deze tijd.

 
 

Veilige meststoffen voor duurzaam weidebeheer

Onze natuurlijke meststoffen zijn onschadelijk voor mens en dier. Je dieren hoeven in principe dus niet van het land tijdens of in de periode na het opbrengen van de meststoffen. De producten zorgen, mede door hun langzeme afgifte, voor een duurzaam biologisch evenwicht in de bodem, brengen het proces van zelfherstel op gang. Een gezonde bodem levert vitale voeding, vitale voeding zorgt voor een vitaal dier.

Multi-Task

Zeer krachtig kant en klaar micro-organismenpreparaat (vergelijkbaar met EM-A: zelf geactiveerde EM) met toegevoegde frequenties. Gemaakt van gevitaliseerd water, EM (Effectieve micro-organismen) en Bio-melasse. In iedere verpakking zitten bovendien wat grijze EM-keramiek pijpjes die daarna voor watervitalisatie gebruikt kunnen worden.

Dosering:
1 liter per hectare, eenvoudig toevoegen aan een ruime hoeveelheid water en vervolgens vernevelen over het land, 5x per jaar herhalen tijdens de groeimaanden. Micro-organismen op het land brengen bij een enigszins vochtige bodem of via een sproeisysteem in de perioden wanneer de grassen groeiactiviteit vertonen!

Multi-Task na openen binnen 8 weken opmaken.

Essentiële micro-organismen werken bij regelmatig gebruik, waardoor het aanwezige bodemmilieu steeds een positief zetje krijgt. De grootste kracht / balans zit in de bodem zelf, deze bepaalt ook het tempo van herstel. De dosering kan in de loop van een aantal jaren uiteindelijk naar omlaag bijgesteld worden, door de toename van de eigen herstelkracht van de bodem.

 

Keltisch zeezout / zeemineralen / sel gris

Ons advies is om de micro-organismenoplossing voor het land te voorzien van Keltische zeemineralen, 1 tot 3 gram per liter water.
Dit is een goede en goedkope vorm van voeding die alle benodigde mineralen in zich heeft en in het gewas opgenomen wordt via het blad en de wortels. Zelfs wanneer de bodem nog in onbalans is verbetert dit de graskwaliteit enorm.

Dit zout wordt in het zuiden van Bretagne ambachtelijk, handmatig gewonnen volgens een meer dan 1000 jaar oud Keltisch procedé Hierbij wordt zeewater door natuurlijke kanalen naar verschillende geprepareerde kleibekkens geleid door de zoutmeester (paludier) in het ritme van de natuur.
Dit zout noemt men sel gris. Het is het bijproduct van het beroemde fleur de sel. Sel gris betekent grijs zout, grijs vanwege de kleideeltjes die erin zitten. Het is zeer zuiver, heeft een hoge minerale en energetische waarde.

Tip: biedt het de dieren aan in een emmer water NAAST de normale watervoorziening als een soort vloeibare liksteen dus, laat de dieren vooral zelf kiezen.

 

Eifelgold Lava fijn

Zeer fijne kwaliteit lavapoeder met snelle werking.
Dosering: Bodem 200 tot 500 kilo per jaar / per hectare. Compost 20 kg per m3 compost.

Let op! voorkom het inademen van het fijne lavastof i.v.m. de aanwezige kristallen! Verwerk het met vochtig weer of sproei na. Dit is ook van belang i.v.m. het verbranden van het gras door de combinatie van aanwezige kristallen en zonlicht!

Deze lava komt uit het Duitse Eifelgebied waar ook kwalitatief zeer goed paardenhooi vandaan komt. De Eifel staat bekend om gezonde gronden en gezond vee.
Lava is oergesteente uit het binnenste van de aarde en bevat ontzettend veel sporenelementen. Toevoegen van lava betekent altijd verhoging van de bodemvruchtbaarheid.
Deze lava is een van de best scorende lavasoorten op het gebied van het paramagnetisme.

 

Edasil kleimineralen

Dit is een bentonit / montmorillonit kleisoort die een hoog siliciumgehalte heeft en veel andere belangrijke sporenelementen bevat!

Dosering: Bodem 200 tot 1000 kilo per jaar / per hectare. Vooral op droge zand- / veengronden is het zeer effectief en zien we snel resultaat. Op kleigrond gebruiken we uiteraard minder, maar bevelen het toch aan, dit is nl. een andere soort klei dan onze Nederlandse klei.

Kleimineralen staan bekend om hun bevordering van de bodemvruchtbaarheid want het zijn zeer fijne deeltjes met een hoge opname-capaciteit (opzwelling). Het vormt een buffer van voedingstoffen en water, waardoor de waterhuishouding van je wei sterk verbetert.
Als resultaat is vooral te zien dat te natte gronden droger worden en te droge gronden vocht beter vasthouden.

 

Ostrea zeeschelpenkalk

Zeeschelpenkalk is een uitstekende, zuivere kalkbron uit de Noordzee. Deze schelpengrit bevat naast kalk ook vele sporenelementen in een door de natuur gevormde samenstelling.
Het grote voordeel van deze zeeschelpengrit is de langdurige en gedoseerde werking, waardoor de micro-organismen in de bodem beter hun werk kunnen doen. Het voorkomt grote schommelingen in de zuurgraad van de bodem.

Dosering: 200 tot 1000 kg per 3 jaar / per hectare

 
 
De beschreven natuurlijke meststoffen worden door ons geleverd. Bekijk ook de samenstelling van de door ons geleverde biologische graszaadmengsels en bloemen- en kruidenmengsels, en onze prijslijst voor alle producten, verpakkingsgrootten en prijzen.

Voor meer informatie of een afhaalafspraak: neem CONTACT met ons op per telefoon of email.

 

Print Friendly, PDF & Email